خدمات توتک سفر خدمات توتک سفر .

خدمات توتک سفر

مهمترین و شایع ترین دلایل ریجکت شدن(رد شدن) درخواست ویزای شینگن

 " 14 مورد از مهمترین و شایع ترین دلایل ریجکت شدن(رد شدن) درخواست ویزای شینگن در سفارتهای مربوطه حوزه شینگن " 

 

تقریبا باید به این باور رسید که ویزای شینگن در هر زمانی ممکن است رد شود، البته این موضوع  اصلا مورد رضایت متقاضیان اخذ ویزا نخواهد بود وهمواره این مساله ذهن متقاضیان ویزای شینگن را به خود جلب می کند که چرا درخواست ویزای من رد شده است ؟در واقع همیشه یک ابهام در ذهن متقاضی بابت این مساله می ماند و اکثرمتقاضیان قادر به درک دقیق دلیل رد شدن ویزای شینگن خود نخواهند بود.

در این مقاله قصد داریم " مهمترین و شایع ترین علتهای ریجکت شدن یا همان رد شدن درخواست ویزای شینگن "را بیان نماییم، تا شاید کمکی باشد به افرادی که درخواست آنها رد شده است و از سویی افرادی هم که می خواهند برای درخواست ویزای شینگن اقدام کنند می توانند با لحظ کردن این نکات از تکرار اشتباهات جلوگیری بعمل آورند.

قبل از هرچیز به یاد داشته باشید، اگر یک افسر کنسولی یا کارمند دفاتر رسمی شرکتهای مجاز به بررسی درخواست ویزا (وی اف اس ، ویزا متریک ،...) نتواند اطلاعات و مدارک  مورد نیازبرای ویزا را از  متقاضی را به طور کامل دریافت کند، درخواست اخذ ویزا را رد می کند و تشخیص می دهد فرد متقاضی صلاحیت دریافت ویزا را ندارد.

در حقیقت دلیل اصلی ریجکتی ویزای شنگن قانع نشدن افسر پرونده در مورد برگشت شما به خاک ایران میباشد.

حتما قبل از اقدام به اخذ ویزای اروپا دلایل ریجکتی را برای اجتناب از رد شدن ویزای شنگن خود مطالعه نمایید.

 و همچنین مشتاقیم اگر تجربه ای دارید حتما با ما در میان بگذارید .

حال 14 مورد از مهمترین و شایع ترین دلایل رد شدن درخواست اخذ ویزا را برایتان توضیح می دهیم :

 


1. سابقه فعالیتهای جنایتکارانه در گذشته و اکنون

شرح احوال و شرایط و اقدامات متقاضی درگذشته و حال، آیتمی مهم در تصمیم گیری افسر کنسولی در موردبررسی و صدور ویزای شینگن دارد. در چنین مواردی، به این دلیل که تهدیدی برای سیاست عمومی، امنیت داخلی یا ثروت عمومی منطقه شینگن (به عنوان مثال پولشویی،قاچاق انسان ، تروریسم، مواد مخدر، سوء استفاده از کودکان، اعتیاد، سایر جرایم جدی) تلقی می شود اخذ ویزای رد می شود.

 2.مستندات و مدارک جعلی و مخدوش و مبهم 

 تقریباً برای کلیه متقاضیانی که سعی در ارائه اسناد جعلی به سفارت یا کنسولگری هستند یک نتیجه مشترک وجود دارد و آن هم رد شدن مطلق ویزا می باشد که از پیامدهای نامطلوب آن بشمار می رود.(پیشنهاد می کنیم که  از این روش استفاده نکنید! با توجه به تجربه فراوان ما در امور اخذ ویزا داشتیم تاکید میکنم حتی اگه تصور می کنید با مدارک اصلی شانس کمتری برای دریافت ویزا داشته باشید، از مدارک جعلی استفاده نکنید بدون شک پیامد مطلوبی نخواهد داشت).

3.عدم توانایی در دلایل کافی و مستند برای اقامت در حوزه شینگن

از نکات حائز اهمیت وموجبات رد شدن ویزا توسط افسر کنسولی، نداشتن توجیه کافی و هدف از پیش تعیین شده برای سفر است یا به عبارتی مشخص نبودن هدف از اخذ ویزا برای سفر به حوزه شینگن . چنین مواردی عبارتند از:

- تناسب نداشن نوع شغل و صلاحیت حرفه ای و اشتغال با وضعیت مالی ارائه شده .

- عدم توانایی در ارائه اسناد و مدارک در مورد هدف از سفر و اقامت در منطقه شینگن .

- اعدم انطباق برنامه سفر ارائه شده (مستندات برنامه سفر) با بازه زمانی درخواست ویزا .

4. پاسپورت (گذرنامه) مخدوش و آسیب دیده

از دلایل مهم و اصلی برای عدم صدور ویزا می تواند ارائه گذرنامه ای باشد که آسیب دیده و یا مخدوش باشد و یا در شرایط خوب نگه داری نشده باشد، بخصوص زمانی که اوراق صفحات پاسپورت برگ برگ شده باشندو از هم جدا شده باشند و یا اینکه بخشی از آن مفقود شده باشد.

افسران کنسولی دربررسی و ارائه ویزای شینگن برای گذرنامه هایی که در زیر شرح داده شده انگیزه ای ندارند :

- پاسپورت هایی که اعتبار انها کمتر از  سه ماه (3 باقی مانده باشد  اجازه سفر به  منطقه شینگن ندارند

پاسپورتهایی که 2 صفحه خالی برای الصاق ویزاهای مختلف ندارند .

- تحویل مدرک یا سند دیگر به جای پاسپورت معتبر.

- عدم ارائه پاسپورت معتبر  برای افرادی که سن آنها سال دارند. 

 5. عدم ارائه برنامه و هدف مشخصی از سفر

 نداشتن برنامه مناسب و هدفی مشخص و مستدل از سفر خود در منطقه شینگن، ازدیگر دلایل رد شدن درخواست ویزای شینگن می باشد.عمده ترین نکات ان مسائل ذیل می باشد:

 - استفاده از سفارت اشتباه از منطقه شینگن (که نمی توانند به تعیین مقصد اصلی سفر خود در منطقه شینگن کمکی کند  

- قادر نبودن به اثبات رزرو داشتن محل اقامت برای هر شب اقامت در حوزه شینگن

- ناتوانی در ارائه بلیط پرواز رزرو شده  برای هر متقاضی (هنگام سفر گروهی)

6. دعوت نامه با مرجع نامعتبر

یکی از دلایل مشهود رد شدن ویزای شینگن، ارائه نامه رسمی از مرجعی خاص است که توسط نویسنده تصدیق نشده باشد. شامل :

- عدم ارائه یک نامه رسمی در سربرگ اصلی با آدرس شرکت و یا نویسنده آن.

- ارائه نامه رسمی که سه (3) ما از تاریخ صدور آن گذشته باشد.

- ارائه یک نامه رسمی که مهر و امضای نویسنده نامه نداشته باشد.

7.قادر نبودن به اثبات توانایی امرار معاش در زمان سفر

 برگه تمکن مالی و صورتحساب بانکی حساب از ارکان مهم مدارک درخواست ویزای شینگن می باشد به طوری که یکی از دلایلی که سفارت یا کنسولگری کشورهای حوزه شینگن حاضر به ارائه ویزا نیستند، عدم اثبات توانایی امرارمعاش کافی در طول مدت اقامت در منطقه شینگن می باشد. (به زبان ساده، افسر ویزا باید مطمئن شود که شما می توانید از پس هزینه های سفر در مدتی که در کشور مورد نظر هستید بر بیایید، در غیر اینصورت با درخواست شما مخالفت خواهد شد) چنین مواردی ممکن است شامل:

- عدم ارائه صورتهای مالی بیشتر از یک (1) ماه از تاریخ صدور آن

- ناتوانی در ارائه بیانیه ای از حساب جاری خود (ارائه اظهارات کارت اعتباری و یا تمکن مالی )

- نداشتن موجودی کافی در صورتهای مالی ارائه شده

- عدم ارائه چک مسافرتی معتبر

 8. عدم توانایی در ارائه مدارک سجلی یا گواهی ازدواج

قادر نبودن به ارائه مدارک سجلی و یا گواهی تولد یا ازدواج که توسط سفارت یا کنسولگری پذیرفته شود (تصدیق شود) منجر به شکست در اخذ ویزای شینگن می شود. این موارد عبارتند از:

- ناتوانی در ارائه شناسنامه و یا گواهی تایید شده توسط مقامات رسمی (به عنوان مثال وزارت کشور)

- قادر نبودن به ارائه گواهی به زبان غیر انگلیسی ترجمه توسط مترجم مجاز

- ناتوانی در ارائه گواهی پدر و مادر کودک

 9. ارائه بیمه نامه مسافری نامعتبر

عدم توانایی در ارائه پوشش بیمه مسافرتی مناسب برای مدت زمان اقامت در منطقه شینگن از جمله دلایل دیگری است که منجر به رد شدن درخواست ویزای شینگن می گردد. چنین مواردی شامل :

- ارائه یک بیمه مسافرتی که کشور مقصد آن را پوشش نمی دهد

- ناتوانی  در ارائه بیمه مسافرتی که سیاست معتبر در سراسر منطقه شینگن داشته باشد

- قادر نبودن به ارائه یک بیمه مسافرتی که تمام زمان سفر در منطقه شینگن را پوشش دهد.

 10. نداشتن مدارک و مستندات اسکان و اقامتگاه

از دلایل دیگری که ممکن است برای اخذ ویزا مشکل ساز شود مشخص نبودن محل استقرار متقاضی در طول سفر خود در خارج از کشور است. این موارد عبارتند از :

- ناتوانی درارائه مدارک معتبر مبنی بر رزرو هتل(واچر معتبر)

- قادر نبوده به ارائه دعوت نامه از میزبان (اثبات حمایت)

11. اوضاع  نامطلوب دربرخورد باسوابق قبلی ویزای شینگن

نکته مهمی که می تواند اخذ ویزای شینگن را مختل کند جلوتر بودن تاریخ ویزای شینگن است. این موارد عبارتند از:

- رعایت نکردن محدودیت ویزای شینگن (به عنوان مثال زیاد ماندن در منطقه شینگن، عدم پیروی از برنامه سفر ارائه شده، و غیره)

- داشتن و مالکیت یک گذرنامه دیگر با ویزای شینگن فعال

 12. قانع نشدن افسر پرونده بررسی کننده درخواست ویزای شینگن

از مهمترین دلایلی که ممکن است درخواست ویزای شینگن پذیرفته نشود مربوط به افسر بررسی کننده درخواست می باشد که عمدتا‍ قانع نشدن افسر پرونده از دلایل سفر، برنامه و هدف سفر و همچنین عدم اطمینان وی از برگشت از حوزه شینگن می باشد و البته بعضاً هر قدر هم که مدارک و مستندات ارائه شده مناسب باشد ، صرفاً قانع نشدن افسر پرونده یک مانع در عدم پذیرش درخواست ویزای شینگن می باشد.

13. عواملی مانند عدم تاهل(مجرد بودن) و سن متقاضی

برخی از سفارتهای اروپایی حوزه شینگن به افراد زیر 30سال و یا مجرد که تنها سفر می کنند ، در بررسی درخواست ویزای شینگن آنها سخت گیری می کنند و به راحتی ویزا ارائه نمی کنند (البته این دلیل در مسافرتهایی که با تور صورت می پذیرد صادق نمی باشد).دلیل اصلی این موضوع هم قانع نشدن افسر پرونده بابت اطمینان از برگشت متقاضی از حوزه شینگن می باشد.

14. نداشتن سابقه سفر خارجی (خالی بودن پاسپورت از سفرهای خارجی)

 نداشتن سابقه سفرخارجی و مهرهای ورود و خروج و همچنین عدم ویزاهای لیبل شده در گذرنامه از دلائلی می باشد که عمدتاً درخواست ویزا رد می شود .برای این مهم بهتر آنست که قبل از ارائه درخواست برای ویزای شینگن حتماً چند سفر خارجی و مهرهای ورود و خروج آن در پاسپورت ثبت شده باشد و البته اگر ویزاهای لیبل شده در پاسپورت وجود داشته باشد قطعاً موفقیت در این آیتم به مراتب بیشتراست.

 


در پایان این مبحث ، اعلام می کنم که ممکن است دلایل و شرایط بسیار دیگری نیز از عوامل عدم پذیرش درخواست ویزای شینگن  باشد که با توجه به شرایط فعلی سفارتها ، 15مورد از مهمترین آنها را برشمردیم.

چنانچه به صورت تخصصی تر و عملیاتی تر به این اطلاعات و راهکارهای کاهش دلایل رد درخواست ویزای شینگن نیازمند اطلاعات می باشید ،لطفاً با کارشناسان بخش ویزای شینگن توتک سفر در ارتباط باشید.

 

 

 

 


برچسب: توتک سفر، 43000443، 02143000443، 02188265936-88259388،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۲۱:۳۸ توسط:REZA موضوع: نظرات (0)

ساعات کاری توتک سفر

همکاران ما در توتک سفر در ساعات ذکر شده اماد ه پاسخگویی به سوالات   شما عزیزان میباشند .

شنبه تا چهارشنبه : 

9.30 الی 17.30

پنجشنبه ها :

9.30 الی 13.30

 

جهت عضویت در کانال توتک سفر کلیک کنید .

جهت مشاهده از سایت لطفا کلیک کنید .


برچسب: توتک سفر، 43000443، 02143000443، 02188265936-88259388،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۲۵:۳۴ توسط:REZA موضوع: نظرات (0)

خدمات توتک سفر

یکی از ملزومات سفر به دیگر کشورها دریافت ویزا ودر حقیقت تاییدیه آن کشور برای ورود و اقامت درکشور مورد نظر برای توریست هاست. و برخی از کشور ها به دلیل روابط سیاسی و اعتبار شهروندان و خود کشور نسبت به کشور مقصد از توریست مبدا ویزایی دریافت نمیکنند وتمامی مسافران حق ورود دارند. از این رو ویزاهای متفاوتی با توجه به دلیل سفر ازجمله کاری ، توریستی، تحصیلی و ... وجود دارد.

ما در این مطلب از توتک سفر قصد داریم تا برای دریافت ویزای شنگن که یکی از معتبرترین ویزا های دنیاست و در حقیقت میتواند در سرنوشت شما تاثیر گذار باشد راهنما وهمراه شما از صفر تا صد ماجرا باشیم.

همچنین مشتاقیم تا شما هم اگر اطلاعات تکمیلی دارید ، با ما در میان بگذارید. 

 


کانال تلگرامی توتک سفر 


برچسب: توتک سفر، 43000443، 02143000443، 02188265936-88259388،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۰۰:۳۸ توسط:REZA موضوع: نظرات (0)

شرایط اقساط توتک سفر

با عنایت به این موضوع که در چند ماه اخیر با افزایش نرخ ارز و همچنین محدود شدن ارز مسافرتی در بخش گردشگری مواجه می باشیم ، احتمال دارد که شما عزیزان در خصوص موضوع سفر طبق محاسبات و برآورد مالی که انجام داده اید دچار شک و تردید و مشکلاتی شوید و در این شرایط برایتان سخت باشد که تمام هزینه های تهیه و خرید تور مسافرتی خود را یکجا پرداخت نمائید و یا حتی ممکن است به هردلیل شخصی در حال حاضر آماده پرداخت کامل وجه به آژانس نباشید و گاهاً  با خود فکر می کنید که  چه خوب بود اگر می توانستید نصف مبلغ تور را با خودتان جهت تامین نقدینگی سفر و برای خرید و تفریح به شهر یا کشور مقصد همراه داشته باشید و مداوم درگیر این موضوع هستید که چگونه الان و در این زمان کل مبلغ تور را تسویه کنیم !!!؟؟؟!! و یا حتی ممکن است نهایتاً تصمیم بگیرید سفر را کلا کنسل نمایید. 

ما در توتک سفر بر آن شدیم تا با استفاده از اعتبار و تسهیلات سیستم مالی و بانکی بتوانیم تسهیلاتی را برای تامین مالی خرید تورهای مسافرتی لحاظ نمائیم تا مقداری از مشکلات تامین نقدینگی برای شما مسافران و متقاضیان محترم را مرتفع نمائیم .

 برای اطلاع از شرایط اقساط توتک سفر کلیک کنید .

عضویت در کانال تلگرامی توتک سفر 

سایت توتک سفر 


برچسب: توتک سفر، 43000443، 02143000443، 02188265936-88259388،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۸:۵۷ توسط:REZA موضوع: نظرات (0)